nl | en

Disclaimer Businesspark IJsseloord2

Uitsluiting van garantie
Door deze site te bezoeken en/of op of via deze site aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze uitsluiting van garantie. 

Businesspark IJsseloord2, Bluevest Value Partners en SpotCompanion Vastgoedmarketing geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze site werd geraadpleegd of die via deze site werd uitgewisseld.

Businesspark IJsseloord2, Bluevest Value Partners en Spotcompanion kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de site, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Privacyverklaring
Laatst bijgewerkt: 05 juni 2020

Je privacy is voor Businesspark IJsseloord2 van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. 
Dit betekent dat wij:
 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Businesspark IJsseloord2 allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Businesspark IJsseloord2.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen.
Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.Hiervoor gebruiken wij je ip-adres en geslacht. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
 • per e-mail
 • via sociale media
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Locatiegegevens 
Soms is het voor Businesspark IJsseloord2 van belang om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.
Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners (Google en Apple), geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Foto's/video's
Onze dienst heeft onder andere betrekking op het publiceren van gemaakte foto’s en video’s. Deze vinden zich plaats op onze website of Social Media kanalen. Welke Social Media kanalen wij gebruiken vindt u terug op onze website. 
Als een foto/video rechtstreeks bij de betrokkene verstrekt wordt, vragen wij deze op het moment van verkrijgen expliciet toestemming. 
Als het onmogelijk is om alle betrokkenen te informeren of dat onevenredige inspanning vergt, nemen we passende maatregelen. Waaronder het openbaar maken van informatie over de verwerking.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van het programma Dropbox. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
De contactgegevens vind je op de contactpagina.IJsseloord2 - Meer weten?

Kom in persoonlijk contact

Businesspark IJsseloord2 is een inspirerende werkomgeving in Arnhem. Wenst u graag met ons in contact te komen voor verdere vragen of mogelijkheden? Dat kan!

Uw contactpersoon, Koen Willemsen is te bereiken via onderstaande contactgegevens: 

Koen Willemsen

M +31 6 15 19 75 74
EmailMeer over IJsseloord2

IJsseloord2 is een strategisch gelegen bedrijvenpark in Arnhem. Een inspirerende werkomgeving waar u uw kantoor- of bedrijfsruimte naar wens kan laten ontwikkelen.


>    Welkom>    Businesspark>    Beschikbaar>    Voorzieningen>    Impressies>    Contact